කොරෝනා දැන් පාර්ලිමේන්තුවටත් ඇවිත්, දැන්වත් ජාතික යාන්ත්‍රණයක් හදන්න...!!!

කොරෝනා දැන් පාර්ලිමේන්තුවටත් ඇවිත්, දැන්වත් ජාතික යාන්ත්‍රණයක් හදන්න…!!!

ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කොරෝනා ව්‍යසනය හමුවේ සියලු දේශපාලන කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරගත් ජාතික යාන්ත්‍රණයක් සකසන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා කරා.

ඒ සඳහා දේශපාලන ව්‍යාපාරවල කාර්යබාරය පෙන්වා දුන් ඒ මහතා කියා සිටියේ තම දේශපාලන ව්‍යාපාරය ඒ සඳහා රජයට සහාය දීමට සූදානම් බවයි


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.