විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2020 ඡන්දවිමසිකින් තොරව සම්මතයි

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2020 ඡන්දවිමසිකින් තොරව සම්මතයි

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2020) අද (12) පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුනා.

2020 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අද උදෑසන අයවැය විවාදය පැවැත්වුණා.

විපක්ෂයේ විරෝධතා සටහන් කරගැනීමෙන් පසුව දෙවන වර කියවීම ද ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුනා.

2020 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වන වර කියවීම ද පසුව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුනා.

2021 වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නොවැම්බර් 17 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර අයවැය විවාදය දෙසැම්බර් 10 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.