අයවැය 2021 අද පාර්ලිමේන්තුවට

අයවැය 2021 අද පාර්ලිමේන්තුවට

අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ලබන වසරට අදාල අයවැය යෝජනා අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

2021 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 6 වන දින ගැසට් පත්‍රයකින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර 20 වන දින අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

2021 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවන වර කියවීම හෙවත් අයවැය කතාව සඳහා පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු 1.40 ට රැස්වීමට නියමිතයි.

මෙරට ඉදිරිපත් කරනු ලබන 75 වන අයවැය වාර්තාව මෙයයි.

අයවැයේ දෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙට සිට 21 දක්වා පෙ.ව. 9.30 ත් ප.ව. 5.30 ත් අතර කාළය තුල පැවැත්වෙන අතර දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 21 වන දින සවස 5 ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අයවැය පිළිබඳ කාරක සභා අදියර විවාදය 23 වනදා ආරම්භ වන අතර දෙසැම්බර් 10 වනදා දක්වා එය පැවැත්වෙනු ඇති.

කාරක සභා ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 10 වන දින සවස 5.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.

Leave your comment