අද අයවැය දෙවන කියවීමේ ඡන්දය අද

අද අයවැය දෙවන කියවීමේ ඡන්දය අද

2021 අයවැය දෙවන වර කියවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම අද සවස 5.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් 2021 වර්ෂය සඳහා අයවැය යෝජනා 17 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය 18 සිට අද දින දක්වා පැවැත්වුණා.

අයවැය පිළිබඳ කාරක සභා අදියර විවාදය ලබන සඳුදා සිට ආරම්භ වන අතර එය ලබන මස 10 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ අනුවා අයවැය පිළිබඳ කාරක සභා ඡන්ද විමසීම ලබන මස 10 වන දින සවස 5.00 ට පැවැත්වෙනු ඇති.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.

Leave your comment