මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සේවාදායකයින්ට දැන්වීමක්

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරහෙන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් හෙට (11) සිට දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හරහා මහජනයාට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කෝවිඩ් -19 පැතිරයාම හේතුවෙන් රට තුළ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රධාන කාර්යාලය තවදුරටත් වසා දැමීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ යාපනය, අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල, ගම්පහ සහ හම්බන්තොට යන කාර්යාල හරහා මෝටර් රථ අයිතිය මාරු කිරීම ඇතුළු ප්‍රධාන කාර්යාලය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් ගණනාවක් ලබා මෙම ශාඛා මගින් ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව හෙට (11) සිට මහජනතාවට මෙම කාර්යාලවලින් සේවා ලබා ගත හැකි අතර ඒ සඳහා සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා කාළය තුල පහත සඳහන් දුරකථන අංක හරහා වේලාවක් වෙන්කරවාගත යුතු වනවා.

  • හම්බන්තොට -: 070-6354151, 070 – 6354152
  • අනුරාධපුරය -: 070- 6354153, 070 – 6354154
  • යාපනය -: 070 – 6354155, 070 – 6354156
  • කුරුණගල -: 070- 6354157, 070 6354158
  • ගම්පහ -: 070- 6354159, 070- 6354160

මේ අතර, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර ශාඛාව හෙට (11) දින සිට නැවත විවෘත කරනු ලබන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී සේවාදායකයින් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ වේරහැර ශාඛාව විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, වේරහැර ශාඛාව සේවා සපයන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන සේවාදායකයින්ට පමණක් වන අතර ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්ට සේවා සපයනු නොලබනවා.

එම ශාඛාවෙන් සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණීමට පෙර ඒ සඳහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කරවා ගත යුතු අතර ඒ සඳහා දුරකථන අංක පහත පරිදි වන බවයි දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටින්නේ.

  • විමසීම් සඳහා -: 0706354121
  • විභාග සඳහා දින ලබා දී ඇති අයදුම්කරුවන් සඳහා නව දිනයන් හා වේලාවන් ලබා ගැනීමට -: 070 6354 122
  • ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා දිනයන් ලබා දී ඇති අයදුම්කරුවන් සඳහා නව දිනයන් සහ වේලාවන් ලබා ගැනීමට -: 070 6354123
  • රියදුරු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් නව රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම, අලුත් කිරීම, සංශෝධනය කිරීම හෝ වෙනත් විමසීම් සඳහා -: 070 6354124
  • බර සහතික සහ වාහන පරීක්ෂාවන් පිළිබඳ විමසීම් සඳහා: 070 6354125

ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින් සේවා සඳහා කාර්යාලවලට පැමිණීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවත්, සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණෙන සේවාදායකයින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රියා පටිපාටීන් දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතු බවත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කර සිටිනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.