ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නොමැතිව රාජකාරිය සඳහා වාර්තා කළ හැකි ආයතන 107 ක්

ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නොමැතිව රාජකාරිය සඳහා වාර්තා කළ හැකි ආයතන 107 ක්

ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීමට අවසර ඇති රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සංස්ථා සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූලස්ථානය විශේෂ දැන්වීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඉහත සඳහන් ආයතනවලට අමතරව අවසර ලත් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල සේවකයින්ට සිය රාජකාරි හැඳුනුම්පත හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත සමඟ සේවයට කැඳවන ලද අවසර පත්‍රය ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ය ලෙස භාවිතා කළ හැකියි.

මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට බලයලත් ආයතන සංඛ්‍යාව 107 දක්වා වැඩි කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.

එම ආයතන පහතින්.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.