ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බස්නාහිර පළාතේ විවෘතව ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල් මෙන්න

ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බස්නාහිර පළාතේ විවෘතව ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල් මෙන්න

ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බස්නාහිර පළාතේ තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් සංඛ්‍යාවක් විවෘතව තබා ගැනීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරවුම් හල් 62 ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරවුම් හල් 68 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරවුම් හල් 27 ක් මෙලෙස විවෘතව ඇති බවයි එම සංස්ථාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ.

කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූල වන ලෙස ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එලෙම විවෘත්ව තැබෙන ඉන්ධන පිරවුම හල් මෙසේයි,

Filling Stations Opened in the Western Province Where Curfew is in Effect by aththawiththi on Scribd


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.