ආනයනික මාළු, කරවල සහ උම්බලකඩ සඳහා බදු ඉහළට

ආනයනික මාළු, කරවල සහ උම්බලකඩ සඳහා බදු ඉහළට

ආනයනික මාළු, කරවල සහ උම්බලකඩ සඳහා ආනයනය කරන විට අයකරගන්නා බදු වැඩි කර තිබෙනවා.

ධීවර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉන්දු රත්නායක මහත්මිය කියා සිටියේ දේශීය ධීවර කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

මෙම මස 27 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම බදු අනුපාතයන්ට අනුව ආනයනික මසුන් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා අය කරනු ලබන බද්ද රුපියල් 200 යි.

රුපියල් 127 ක් ආනයනික කරවල කිලෝග්‍රෑමයකට සහ රුපියල් 302උම්බලකඩ කිලෝග්‍රෑමයකට ලෙස බදු පනවා ඇති බවයි ඇය වැඩිදුරටත් පෙවසන්නේ.

ලේකම්වරිය කියා සිටියේ දැනට රටට ඉහළ මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් ලැබෙමින් පවතින හෙයින් කරවල හා උම්බලකඩ නිෂ්පාදනය ද ඒ අනුව ඉහළ යන බවයි.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.