දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට කම්බුරුපිටියෙන් නව පිවිසුමක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට කම්බුරුපිටියෙන් නව පිවිසුමක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට කම්බුරිපිටියෙන් ඇතුළුවිය හැකි නව පිවිසුම මාර්ගය මේ මස 16 වනදා විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති නිපුන රණවක මහතාගේ ඉල්ලීමක් පරිදි මෙම ප්‍රවේශය ලබා දෙනු ලබන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙලෙස විවෘත්ත වන නව පිවිසුම සහ ඒ සඳහා වැටී ඇති අධිවේගී මාර්ගය කම්බුරුපිටිය හරහා දෙනියාය දක්වා දීර්ඝ කරන ලෙස ඉල්ලීමක් ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එය දෙනියාය සිට හම්බන්තොට දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන ලෙසද මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව ද වාර්තා වනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.

Leave your comment