කෙරවලපිටිය එල්එන්ජී බලාගාරයේ ඉදිකිරීම ලබන සතියේ

කෙරවලපිටිය එල්එන්ජී බලාගාරයේ ඉදිකිරීම ලබන සතියේ

කෙරවලපිටිය ද්‍රව ස්වාභාවික වායු (එල්එන්ජී) බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ලබන සතියේ ආරම්භ කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

එහි සභාපති විජිත හේරත් මහතා පැවසුවේ ඉන් මෙගාවොට් 300 ක විදුලි ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කරන බවයි.

වසර දෙකක කාලයක් තුළ බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 ක්.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.