බස් සහ වෑන් රථ සඳහා ලීසිං සහන ලබා දීමට සාකච්ඡා

බස් සහ වෑන් රථ සඳහා ලීසිං සහන ලබා දීමට සාකච්ඡා

පුද්ගලික මගී බස් රථ සඳහා තවත් මාස හයක ලීසිං සහනයක් ලබා දීමට සාකච්ඡා කරන බව වාහන නියාමන, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසනවා.

පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන වෑන් රථ සඳහා ද එම සහන ලබා දෙන බවත්, මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.