බදු ක්‍රමයට හසු නොවී දේශීය ආර්ථිකයේ කළු සල්ලි 40% ක්

බදු ක්‍රමයට හසු නොවී දේශීය ආර්ථිකයේ කළු සල්ලි 40% ක්

බදු ක්‍රමයට හසු නොවූ කළු සල්ලිවලි සියයට 40 ක් පමණ රටේ ආර්ථිකය තුළ සංසරණය වන බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් එම්. ජේ. ගුණසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ ව්‍යාපාරිකයින් විසින් සඟවා ඇති මුදල් ජාතික ආර්ථිකයට ලබා ගැනීමට මේ වන විට පියවර ගනිමින් සිටින බවයි.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.

Leave your comment