පාර්ලිමේන්තු සභාවට සාමාජිකයින් නම් කරන ලෙස කථානායක දැනුම් දෙයි

පාර්ලිමේන්තු සභාවට සාමාජිකයින් නම් කරන ලෙස කථානායක දැනුම් දෙයි

පාර්ලිමේන්තු සභාවට සාමාජිකයින් නම් කරන ලෙස කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ විපක්ෂ නායකවරයාට දන්වා තිබේ.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය බලාත්මක කිරීමත් සමඟ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අහෝසි කොට පාර්ලිමේන්තු සභාව ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලැවා.

ඒ අනුව, සියලු ස්වාධීන කොමිෂන් සභා සඳහා පත්කිරීම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබනවා.

කෙසේ වෙතත්, 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව ජනාධිපතිවරයාට තම අභිමතය සහ කැමැත්ත පරිදි අදාළ නිරීක්ෂණ නොසලකා හැරීමට බලය ලබා දී තිබෙනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.