තවත් රෝහල් දෙකකට PCR යන්ත්‍ර ලබා දීමට තීරණය කරයි

තවත් රෝහල් දෙකකට PCR යන්ත්‍ර ලබා දීමට තීරණය කරයි

තවත් රෝහල් දෙකකට සහ සෞඛ්‍ය ආයතනයකට නව PCR යන්ත්‍ර ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා. නව PCR යන්ත්‍ර කෑගල්ල සහ කුරුණගල යන රෝහල්වලටත් කළුතර ජාතික සෞඛ්‍ය ආයතනයටත් ලබා දීමටයි තීරනය කර ඇතතේ.

මීට අමතරව, පෙරාදෙනිය ශික්ෂණ රෝහලේ ද PCR පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට මේ වන විට පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.

PCR පරීක්ෂණ සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහලේ නව රසායනාගාරයක් ඉදිකිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීම වෙනුවෙන් කළුබොවිල ශික්ෂණ රෝහලේ ආරම්භ කළ රසායනාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින් සියයට අනූවක් අවසන් කර ඇති බවද වාර්තා වනවා. මීට අමතරව, පොලොන්නරුව රෝහලට තවත් පීසීආර් රසායනාගාරයක් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.