ඇතැම් ප්‍රදේශවල PCR ප්‍රතිඵල දින 4-5 ප්‍රමාදයි - GMOA

ඇතැම් ප්‍රදේශවල PCR ප්‍රතිඵල දින 4-5 ප්‍රමාදයි – GMOA

මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සඳහා සමාජ සාම්පල ලබා ගත යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අළුත්ගේ මහතා පවසන්නේ PCR පරීක්ෂණ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම මෙන්ම ඒ සඳහා විකල්ප හඳුනා ගැනීම ද මේ අවස්ථාවේ ඉතා වැදගත් බවයි.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ වෛද්‍ය හරිත අළුත්ගේ මහතා,

“දැනටත් PCR යම් ප්‍රමාණයක් ගොඩගැහිලා තියෙනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවලින් අපිට කියනවා PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල දින 4ක 5ක ප්‍රමාදයක් තියෙනවා කියලා. PCR පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල පැය 24ක් තුළ ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් වහාම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි.

ප්‍රතිචාර හරියට දක්වන්න නම් ප්‍රතිඵල ඉක්මනට එන්න ඕනේ. පැය 48ක් ඇතුළත ලැබෙන PCR ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදවී ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැළකීමට සිදුවෙනවා. පැය 48ටත් වඩා ප්‍රමාද වී ලැබෙන PCR ප්‍රතිඵල නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගැනීමට නොහැකි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැළකීමට සිදුවෙනවා.”


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.