සහල් සඳහා උපරිම විකුණුම් මිලක් නියම කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

සහල් වර්ග කිහිපයක් අලෙවි කළ යුතු උපරිම විකුණුම් මිල නියම කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රතු සහ සුදු සම්බා කිලෝග්‍රෑම් එකක් මෙන්ම රතු සහ සුදු කුකුළු සම්බා කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රු. 94 ක් ලෙස එහි දැක්වෙනවා.

ඊට අමතරව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ රතු සහ සුදු නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රු. 92 ක් සහ රතු සහ සුදු කුකුළු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 89 ක් උපරිම විකුණුම් මිලකට යටත් බවයි.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පැවසුවේ මෙම නියෝග ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු/මෝල්හිමියෙකු විසින් ගැසට් නිවේදනයේ දක්වා ඇති සහල් වර්ග එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීමසඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වෙළඳාම කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දන්වා සිටිනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.