වේරහැර කාර්යාලය අද සිට යලි විවෘත වේ

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලය අද සිට යලි විවෘත කෙරෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මෝටර් රථ කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කළේ සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් සේවාවන් අද සිට යලි ආරම්භ කරන බවයි.

ඒ අනුව, වේරහැර ශාඛාව සේවා සපයන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන සේවාදායකයින්ට පමණක් වන අතර ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්ට සේවා සපයනු නොලබනවා.

එම ශාඛාවෙන් සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණීමට පෙර ඒ සඳහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කරවා ගත යුතු අතර ඒ සඳහා දුරකථන අංක පහත පරිදි වන බවයි දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටින්නේ.

  • විමසීම් සඳහා -: 0706354121
  • විභාග සඳහා දින ලබා දී ඇති අයදුම්කරුවන් සඳහා නව දිනයන් හා වේලාවන් ලබා ගැනීමට -: 070 6354 122
  • ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා දිනයන් ලබා දී ඇති අයදුම්කරුවන් සඳහා නව දිනයන් සහ වේලාවන් ලබා ගැනීමට -: 070 6354123
  • රියදුරු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් නව රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම, අලුත් කිරීම, සංශෝධනය කිරීම හෝ වෙනත් විමසීම් සඳහා -: 070 6354124
  • බර සහතික සහ වාහන පරීක්ෂාවන් පිළිබඳ විමසීම් සඳහා: 070 6354125

ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින් සේවා සඳහා කාර්යාලවලට පැමිණීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවත්, සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණෙන සේවාදායකයින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රියා පටිපාටීන් දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතු බවත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කර සිටිනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.