කොළඹ ජනයාට නොමිලේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දුරකථන අංක මෙන්න

කොළඹ ජනයාට නොමිලේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දුරකථන අංක මෙන්න

කොළඹ මහ නගර සභාව කොළඹ සීමාව තුළ පදිංචි ජනතාවට නොමිලේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

නාගරික කොමසාරිස් රෝෂණී දිසානායක මහත්මිය පැවසුවේ පහත සඳහන් වෛද්‍ය නිලධාරීන් ඕනෑම වේලාවක සම්බන්ධ කර ගත හැකි බවයි.

ලබන සතිය වන විට ජංගම සායන පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ද ඇය පැවසුවා.

නොමිලේ උපදෙස් ලබා ගත හැකි වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ විස්තර පහත පරිදි වනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.

Leave your comment