සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින් සහ බස් රියදුරන් සඳහා රුපියල් 15,000 ක දීමනාවක්

සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින් සහ බස් රියදුරන් සඳහා රුපියල් 15,000 ක දීමනාවක්

පළාත් සභා යටතේ පුහුණු කරනු ලැබූ සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින්ට සහ බස් රියදුරන්ට රුපියල් 15,000 ක දීමනාවක් ලබා දීමට සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය කියා සිටියේ කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

ලබන සතියේ සිට සංචාරක රියදුරන් සහ මාර්ගෝපදේශකයින් 4,800 කට මෙම දීමනාව ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඇය සඳහන් කරනවා.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.