අමෙරිකාවේ දෛනික කොරෝනා ආසාදන සංඛ්‍යාව වාර්තාගත ලෙස ඉහළට

අමෙරිකාවේ දෛනික කොරෝනා ආසාදන සංඛ්‍යාව වාර්තාගත ලෙස ඉහළට

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දෛනික කොරෝනා ආසාදන සංඛ්‍යාව වාර්තාගත මට්ටමකින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

පසුගිය පැය 24 තුළ එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වූ නව ආසාදන සංඛ්‍යාව 90,000 ඉක්මවා ඇත.

එම කාලය තුළ එක්සත් ජනපදයේ කොරෝනා ආසාදනයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 1,021 කි.

දැනට, එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වී ඇති මුළු කොරෝනා ආසාදන සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 92 ඉක්මවන අතර එම රටෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 234,000 ඉක්මවයි.


ඇත්ත නැත්ත හැම දෙයක්ම දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ඇත්ත ගොසිප් ෆේස්බුක් සමූහයට සහ පිටුවට.